URL: http://coinpluz.net/forum/profile.php?section=personality&id=13754
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/Zb3n
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/Zb3n
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski