URL: http://photoshopcreative.co.uk/user/cresskillmemos24
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/11RhC
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/11RhC
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski