URL: http://www.codecademy.com/profiles/realtysell41
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/12xna
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/12xna
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski