URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oMAK7KgfthTG6YY8DuPA1vtiWwh6BnZpofP9lvDmodQ/view
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/13wxp
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/13wxp
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski