URL: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio/user/viewPublicProfile/102562
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/12zLH
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/12zLH
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski