URL: https://saurusly.com/what-is-an-e-learning-definition/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1aVM3
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1aVM3
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski