URL: https://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=217867
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/12KLs
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/12KLs
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski