URL: https://www.kickstarter.com/profile/54241278/about
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1aV8i
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1aV8i
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski