URL: http://webbyrå-stockholm.se&title=nyheterXX&des
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/ZqD3_50nuancesdegreypdf849
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/ZqD3_50nuancesdegreypdf849
http://u.42.pl/ZqD3
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski