URL

skracacz
rozmiar ma znaczenie

shortener
size does matter

URL: Nie pokazuj w losowych Do not show in random
krótki opis short description
url

Domyślna metoda to http://, jeśli nie podasz ani http://, ani ftp://.
Skrócone URL-e nie będą nigdy kasowane.
Uwaga: nie rób skrótów URL-i zawierających prywatne hasła! Inni mogą je wykorzystać.

Default method is http://, should you provide neither http:// nor ftp://
Shortened URLs will never be deleted.
Warning: do not shorten URLs with private passwords -- others may use it.

URL losowy
Random URL

http://u.42.pl/DN => http://studia.korba.pl/humor_studencki/1,8579,569,art.html

Ta darmowa usługa została utworzona dla wygody użytkowników.
M.in. oznacza to, że utrudnianie korzystania z niej, spamowanie itp. mogą spowodować zablokowanie automatycznego przekierowania.
Kasowałbym, ale wcześniej obiecałem, że nie będę, eh.

This free service has been created for the comfort of users.
It also means that abusing it may cause automatic redirect to be blocked.
I would have deleted them had I not promised otherwise, sigh.

Ukryte drobiazgi to możliwość obsługi automatem (użyj http://42.pl/u/?auto=1&url=swojurl)
oraz oglądanie bez przekierowania (dodaj do skróconego urla gwiazdkę, np. http://42.pl/u/ps*).

Hidden enhancements: possibility to use this service in automatons (use http://42.pl/u/?auto=1&url=yoururl)
and viewing without redirecting (add asterisk, like http://42.pl/u/2z*).

© Piotr Kucharski