URL: http://23-taraz.balabaqshasy.kz/user/guireeawli
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1aYG6
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1aYG6
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski