URL: http://goodpeoplecoin.com/forums/user/tedionrsmb/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1b0sB
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1b0sB
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski