URL: http://multi-net.su/user/zardiarjap
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1b3nG
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1b3nG
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski