URL: http://www.rohitab.com/discuss/user/1934817-kennyhight/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1dsMc
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1dsMc
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski