URL: https://battlelog.co/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1jCAJ
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1jCAJ
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski