URL: https://community.mozilla.org/en/events/logo-design-event-for-starter/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1daQD
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1daQD
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski