URL: https://core.trac.wordpress.org/ticket/60422
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1jjxI
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1jjxI
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski