URL: https://groups.google.com/g/christy5678/c/1p-N6WyhblA
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1hgUn
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1hgUn
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski