URL: https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=1800834
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1aWQb
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1aWQb
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski