URL: https://trello.com/u/mostbetbkpl/
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1kCHP
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1kCHP
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski