URL: https://www.google.com/maps/place/GADGET+KINGS+PRS-(iPhone+:+iPad+:+Samsung+&+Computer+service)/@-27.2977637,152.6878419,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1sgadget+kings+prs!3m6!1s0x6b93e38da2785a61:0x8f2d74581f1028d5!8m2!3d-27.2977637!4d152.976233!15sChBnYWRnZXQga2luZ3MgcHJzkgEYbW9iaWxlX3Bob25lX3JlcGFpcl9zaG9w4AEA!16s/g/11fp6plsyf?entry=ttu
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1j2Jh
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1j2Jh
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski