URL: https://www.quora.com/profile/Harry-William-117
URL skrócony wcześniej (URL shortened before): http://u.42.pl/1hD6I
I w wersji łatwiejszej do kopiowania (for easy copy&paste):
http://u.42.pl/1hD6I
Cofnij (Back)

© Piotr Kucharski